Breekplaten

Breekplaten kunnen worden omschreven als een niet-terugsluitend drukontlastingssysteem voor de beveiliging van reactoren, leidingen, opslagtanks, enz… tegen overdruk of onderdruk. Ze worden in uiteenlopende sectoren toegepast:

 • Chemie en petrochemie
 • Olieraffinage
 • Farmacie
 • Voeding
 • Papier- en pulp industrie
 • Metaalsector
 • Ruimtevaart
 • Transportsector

Er zijn 2 grote klasses te onderscheiden in breekplaten:

 1. Op trekkracht belast of forward acting.
  De breekplaat zit met de holle zijde naar het procesmedium gericht. Vlakke breekplaten behoren eveneens tot deze categorie.

 2. Op drukkracht belast of reverse buckling.
  De breekplaat zit met de bolle zijde naar het procesmedium gericht.

De keuze wordt bepaald in functie van de bedrijfscondities. Hoge (dicht bij de ontwerpcondities) en cyclerende bedrijfsdrukken vereisen reverse buckling breekplaten. Het paradepaardje in het BS&B gamma is de Sigma EXL breekplaat. Deze garandeert 0 % vermoeiing bij een bedrijfsdruk tot 100 % van de gecertifiëerde minimale barstdruk. Uniek op de markt !

De huidige generatie reverse buckling breekplaten met periferische kerflijn worden bestempeld als “multi-purpose”. Ze zijn zowel geschikt voor gas- als vloeistoftoepassingen.

Diverse sectoren stellen verschillende wetmatigheden. Zo dienen breekplaten voor de farmaceutische industrie een perfecte afwerkingsgraad te hebben. De GCR-S is de standaard voor deze toepassingen.

Breekplaten worden doorgaans geplaatst in een breekplaathouder die op zijn beurt tussen flenzen worden gemonteerd, met schroefdraad wordt bevestigd of tussen sanitaire koppelingen zit.

De meest gebruiksvriendelijke breekplaathouder is de SRB-7RS uit het STA-SAF systeem. Breekplaat en houder kunnen onder ideale omstandigheden worden voorgemonteerd. Bij periodieke inspecties kunt u de voorgespannen breekplaat recupereren en zodoende de standtijd ruim verlengen wat een drastische kostenbesparing oplevert.

Tijdens diverse trainingen op maat komen alle aspecten van het correct kiezen en installeren van breekplaten en breekplaathouders aan bod.