Tankbeveiligingskleppen

“breather” of “pressure/vacuum relief valves”:

Lage-druk veiligheidskleppen voor overdruk, onderdruk ofwel beide gecombineerd, neutraliseren de effecten van drukwisselingen bij vullen of ledigen van stockage tanks of door temperatuurschommelingen.

Afhankelijk van de gewenste insteldruk zijn deze kleppen gewichts- of veerbelast. De keuze wordt in overleg met u bepaald in functie van de berekende oppervlakte. De sizing volgens API 2000 maakt eveneens deel uit van ons aanbod.

Er kan geopteerd worden voor toestellen die vrij naar atmosfeer afblazen, “free vented”, of die aangesloten worden op een leiding, “piped away”.

Volledig open toestellen zijn ook mogelijk. Deze zijn steeds voorzien van een weerkap en een gaas die vuil en vogels buiten houdt.

Afmetingen:
       Gecombineerd overdruk/vacuüm: 2”-12” ; DN 50-DN 300
       Overdruk of vacuüm: 2”-16”; DN 50-DN 400

Materialen voor de behuizing: Aluminium, Carbon steel (WCB of LCB), Stainless steel, Hastelloy, Polypropylene.

Afdichting: metaal/PTFE of metaal/metaal

Bij sterk ontvlambare producten worden “breathers” vaak in combinatie met vlamdovers of “flame arresters” toegepast.

Piloot gestuurde veiligheidskleppen:

Deze zijn geschikt voor toepassingen waarbij de bedrijfsdruk dicht in de buurt ligt van de ontwerpdruk van de tank of waar tegendruk dient opgeheven te worden. Dit kan bv. optreden bij scrubbers of leidingen stroomafwaarts waardoor tegendruk kan opgebouwd worden.

Tank blanketing valves:

Deze zorgen voor het in stand houden van een kussen van inert gas boven ontvlambare of schadelijke producten in een tank. Door de aanwezige zuurstof te verdringen met bijvoorbeeld stikstof wordt ontploffingsgevaar geweerd.

Blanketing valves beletten ook verdamping van dure of milieuonvriendelijke stoffen. Doordat ze voorkomen dat vochtige lucht de tank binnendringt, kunnen ze ook corrosie van de tank en degradatie van het opgeslagen product vermijden. Ten slotte kunnen ze ook implosie van de tank door grote onderdruk vermijden

Emergency Vent/Manway:

- Supplementaire drukbeveiliging in geval van blootstelling aan brand van de tank.
- Doet ook dienst als toegangsluik voor inspectie of reiniging van de tank.

Peildeksels, “Gauge Hatches”

- Kleine toegangspoortjes voor niveaumeeting of staalname.
- Afsluitbaar (zwenkbare bout met handwiel) voor tanks onder druk of voetbediend voor drukloze tanks.