Geluidsdempers – Blowoff Silencers

Ook verkrijgbaar op huurbasis

Wereldwijd worden geluiddempers vandaag toegepast stroomafwaarts van veiligheids- en regelkleppen. Bij de expansie van gas, stoom of lucht wordt ter hoogte van de expansie-opening waar het medium in contact komt met de inerte omgeving een enorm hinderend lawaai geproduceerd. Geluiddempers brengen dit lawaai terug tot een aanvaardbaar, draaglijk niveau. Ze worden oa. toegepast in energiecentrales en in chemische en petrochemische bedrijven.

  • Uitvoering in roestvrij - of koolstofstaal
  • Conform Europese en Amerikaanse standaards
  • Hoge corrosie- en temperatuursbestendigheid
  • Kwaliteitsgarantie, ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds’s Register
  • Continu streven naar innovatie in het ontwerp
Evolutie:
1953: absorptive silencers
1970: diffuser absorptive silencers
1980 : diffuser silencers

Glaunach diffuser silencers zijn zodanig ontworpen dat ze ongehinderde expansie toelaten wanneer de temperatuur in de silencer oploopt en dit zonder ongecontroleerde spanning op de sterkte van de structuur te veroorzaken. De compacte en ronde vorm onderdrukt mogelijke vibraties die na verloop van tijd schade kunnen toebrengen aan de geluiddemper.

Diffuser principe
Het geluid wordt met zo’n 50 decibel gereduceerd. Een fijnmazig gaas in roestvrij staal wordt aangebracht achter de openingen van de diffuser pijp en verhindert op die manier dat het geluid tot aan de buitenkant geraakt. Op die manier wordt ook de vorming van gaswervelingen vermeden.

Collector buis
Het is mogelijk om meerdere afblaasleidingen aan te sluiten op één en dezelfde geluiddemper. Hiervoor wordt vóór de silencer een collectorbuis voorzien. Het geheel is zowel inzake ontwerpdruk als akoestische performantie in staat meerdere kleppen gelijktijdig te laten afblazen. De onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar

Diffuser buis
Elke diffuserbuis wordt zorgvuldig op maat ontworpen met het exact vereiste aantal openingen en waar nodig ook een speciaal kopstuk voor toepassing op stoomketels. De openingen variëren van 3 tot 6 mm in een willekeurig aantal. Diffuser buizen zijn standaard verkrijgbaar in diameters van 1” (DN 25) tot 32” ( DN 800) en ze worden afgeleverd met EN 10204 3.1 materiaalcertificaat.

Absorber
Deze absorbers, opgebouwd als liners of schotten, worden vaak toegepast in combinatie met een diffuser. Ze worden geplaatst achter de diffuser en op die manier kan elke gewenste geluidsreductie worden bekomen.

Vaak is drukval stroomafwaarts van een veiligheidsklep niet gewenst. Het medium stroomt bij vrije expansie echter met de snelheid van het geluid door de afblaasleiding en dit veroorzaakt een tegendruk. Dit houdt in dat deze leiding ook als drukvat moet worden aanzien niettegenstaande de vrije expansie. Met het toepassen van een silencer wordt een gedeelte van die druk naar daar overgebracht . Hierdoor en door een gecontroleerde drukreductie kan de afblaasleiding kleiner en dus goedkoper worden voorzien.

Als de maximaal toegelaten drukval lager is dan 0.1 bar dan is het principe van een diffuser silencer niet toepasbaar. In dit geval wordt een absorptive type voorgesteld. Als het expanderende gas de geluiddemper bereikt, wordt het via de openingen van de diffuserbuis direct naar het absorberende gedeelte van demper geblazen.

Inline silencers
Toepasbaar op regel- en conditioneringsventielen kleppen die de druk reduceren. Hierbij kan een hoge geluidsbelasting worden veroorzaakt. Het principe van deze silencers is gelijkaardig aan dit van de blow off diffuser types. Een fijnmazig gaas in roestvrij staal achter een diffuserbuis onderdrukt het geluid en voorkomt de ontwikkeling van turbulenties.