Prioriteitsservice

Aangezien Ritec materiaal aanbiedt dat mensen en installaties 24/24 - 7/7 beveiligt is het vaak van het allergrootste belang om zo snel mogelijk een oplossing te bieden en de producten “asap” aan te leveren.

  Onze organisatie is erop voorzien om bij dringende noden te zorgen voor:
  • snelle antwoorden
  • nauwlettende opvolging van uw bestelling
  • stipte levering
  • en vooral: COMMUNICATIE

  De meeste van onze fabrikanten hebben spoedprocedures. Bij BREEKPLATEN komt het regelmatig voor dat productiestoringen de voorraad heel snel doen slinken.
  Afhankelijk van de dringendheid die u ons vooropstelt bieden wij diverse mogelijkheden:
  • een bestelling extra opvolgen met de fabrikant
  • een reeds geplaatste bestelling versnellen
  • versnelde fabricatie in 5 of 10 werkdagen
  • ultrasnelle fabricatie in 24 of 48 uur
  • fabricatie en levering binnen de 24 uur !
  In alle gevallen coördineren wij het sneltransport dat met snelle levering en fabricatie gepaard gaat.

  Tijdens stilstanden (shut downs) komt het vaak aan het licht dat VEILIGHEIDSKLEPPEN in te slechte staat verkeren om zonder interventie terug in bedrijf genomen te worden. Voor het snel aanleveren van veiligheidskleppen of onderdelen ervan kunnen wij beroep doen op de FAST centers –“Farris Authorised Service Team”

  Hun voorraden zijn door ons online te raadplegen. FAST centers beschikken over de vereiste vergunningen en kwaliteitslabels om veiligheidskleppen te assembleren, te testen en te certifiëren.